Lej messeudstyr - Rent equipment

Lej messeudstyr


LEJ MØBLER OG MESSEUDSTYR

 

Her kan du forbooke og bestille møbler, når du deltager i vores messer.

Du bestiller de møbler, du ønsker, og vær opmærksom på, at du i ordreforløbet vil blive bedt om en "shipping address". Her skal du skrive dit firmanavn, men de lejede møbler bliver selvfølgelig leveret til messen.

I forløbet beder vi dig også oplyse hvilken messe, du deltager på og dit standnummer.

Når vi har modtaget din bestilling, får du en endelig ordrebekræftelse, og de bestilte møbler står klar på din stand tidligt på opstillingsdagen.

Bemærk alle priser i vores webshop er excl. moms.


HUSK vedr. Myvendo Fair 2023

Deadline for bestilling af tekniske ydelser 4. januar 2023

Deadline for leje af møbler 22. februar 2023


Skal du bestille teknisk udstyr til din stand, skal du starte med at printe dette skema og tegne din stand ind på gitterplanen.

Herefter skal du tegne og placere symbolerne for de tekniske bestillinger, du ønsker.


(Møbler skal ikke tegnes ind i skemaet).


FURNITURE AND EQUIPMENT FOR RENT

 

This is our webshop for ordering and booking of furniure and equipment when participating in our fairs.

You can order the furnitures you want, but please notice that when you make the order, you will be asked for a "shipping address". Please enter your company name as shipping adress, but the rented furniture will be of course  be delivered to the fair.

We will also ask you which fair you are participating in, and your stand number.

When we have received your reservation, we will send you the final order confirmation, and your furniture will be ready on your stand early on the day of build up.


REMEMBER re. Myvendo Fair 2023

Deadline for ordering technical services 4 January 2023

Deadline for renting furniture 22 February 2023


If you need to order technical equipment for your stand,

you must start by printing this form and draw your stand

on the grid plan.

Then you must draw and place the symbols for the technical orders you want.


(Furniture must not be drawn in the form).

 
 
 
 


Due to rising electricity prices, a temporary energy charge of 5% will occur on the invoice for the time beeing. Only for orders delivered by Odense Congress Center.